Naar overzicht

Wereldkankerdag

Zaterdag 4 februari was het Wereldkankerdag. Op deze dag was er wereldwijd aandacht voor de impact die de ziekte heeft, want kanker raakt iedereen.

Om deze dag onder de aandacht de brengen verwelkomde Pheadra Dordrecht, centrum voor oncologische zorg, mensen gediagnosticeerd met kanker of mensen die iemand kennen met kanker.  Deze dag bestond uit een gezondheidsmarkt, verscheidene workshops en een presentatie.

Namens MalnuCare stonden Eva Böhne en Naomi Hogenboom op de gezondheidsmarkt waarbij informatie werd gegeven over de rol van voeding bij kanker. Daarbij konden vragen aan de diëtisten gesteld worden.Er kan worden teruggekeken op een zeer succesvolle dag waarbij veel saamhorigheid terug te zien was tussen de patiënten, familie en zorgverleners.