Missie

MalnuCare is een 1e lijns organisatie van diëtisten die gespecialiseerd zijn op dieetadviezen bij  ondervoeding, oncologie en sondevoeding thuis.

In 2012 zijn we gestart en inmiddels hebben we het vertrouwen van een grote groep patiënten en verwijzers opgebouwd.

Wat biedt MalnuCare?

Specialistische aanpak door onze diëtist. De diëtisten bij MalnuCare hebben extra scholingen gevolgd en veel ervaring bij ondervoeding, oncologie en sondevoeding.

De diëtist van MalnuCare streeft er naar dat de voedingsinname binnen een zo kort mogelijke tijd voldoet aan de energie- en eiwitbehoefte van de patiënt. Zij doen dit in goed overleg met andere zorgverleners en familie. De diëtist komt thuis bij de patiënt of bewoner langs. Indien mogelijk komt de patiënt naar een van de vestigingen toe.