Samen kijken naar wat haalbaar is!

Tijdens het eerste gesprek maakt de diëtist kennis met u en uw situatie. De diëtist wil graag weten wat u precies eet en drinkt op een dag, en rekent voor u uit hoeveel voedingsstoffen u binnenkrijgt. Ook wordt er  besproken wie de boodschappen doet, wie er kookt en hoe het gaat met eten. De diëtist wil graag weten hoe het is met uw gewicht en of u afvalt of juist aankomt. Samen met u zoekt de diëtist naar een persoonlijk advies om aan uw doelen te werken. Zo nodig doet zij een handknijpkrachtmeting en meet zij uw lichaamssamenstelling. Tijdens de vervolgconsulten bespreekt zij met u hoe het gaat met het eten, het gewicht en de spierkracht. Indien nodig wordt het advies aangepast. De diëtist bericht uw arts dat zij bij u betrokken is. Indien de arts meer informatie wil, kan deze contact opnemen met de diëtist.

Voor wie?

Wij zijn er voor alle patiënten die te maken hebben met ondervoeding, oncologie of sondevoeding thuis.

Gespecialiseerd in ondervoeding

Het overgrote deel van de patiënten van MalnuCare heeft te maken met ondervoeding, of heeft hiermee te maken gehad. Door de jaren heen hebben de diëtisten van MalnuCare daardoor een enorme schat aan ervaring opgebouwd. Bij ondervoeding kunnen er allerlei factoren meespelen, zoals de factor invloed van de omgeving. Ook dit aspect nemen de diëtisten mee tijdens de behandeling.

Gespecialiseerd in oncologie

De diëtisten van MalnuCare hebben trainingen en scholingen gevolgd op het gebied van oncologie, om de patiënt zo goed mogelijk te begeleiden bij de klachten die op het gebied van eten kunnen ontstaan, voor, tijdens of na de behandeling.

Gespecialiseerd in sondevoeding

De diëtisten van MalnuCare zijn gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten met sondevoeding thuis; het opstarten van sondevoeding, voortzetten van de dieetbehandeling met sondevoeding na ontslag, maar ook het afbouwen van sondevoeding.

Dit is uniek, er is in Nederland geen andere diëtistenorganisatie die én huisbezoeken aflegt én zoveel ervaring heeft op het gebied van sondevoeding. 

Maak gebruik van onze expertise!