Naar overzicht

Sombere gevoelens en eten

Lisette

We leven nog steeds in ‘Coronatijd’. Dit houdt onder andere in dat we in beperkte mate contactmomenten hebben, zo min mogelijk de deur uit gaan en dus veel binnen zitten. Twijfels, angst, onzekerheid zijn veelgehoord. Uit onderzoek is gebleken dat onder andere de groep eenzame ouderen is verdubbeld. In de praktijk horen wij vaak over de sombere, depressieve gevoelens die deze tijd met zich meebrengt. Maar wat doen deze gevoelens eigenlijk met onze eetlust en eetpatroon?

Sombere gevoelens kunnen in sommige gevallen er voor zorgen dat je juist veel gaat eten om je gevoelens ‘weg te eten’, maar in ons werk zien we vaak het tegenovergestelde. Zeker bij mensen die door verschillende redenen al minder trek ervaren, zorgen sombere gevoelens ervoor dat er nog minder trek wordt ervaren. Wanneer je je somber voelt kan alles teveel zijn: het eten zelf, maar ook iets verzinnen om te eten, boodschappen doen of koken.

Het gevolg van te weinig eten is dat je steeds minder energie krijgt. Minder energie betekent vaak dat je je nog minder kan zetten tot iets en levert soms ook nog spanning op met de mensen om je heen. Die vinden dat je meer moet eten en gaan aan je trekken. Door dit alles kun je in een negatieve spiraal komen. Daarnaast leidt minder eten tot een slechte voedingstoestand, gewichtsverlies en een verminderde weerstand met alle gevolgen van dien.

Maar wat kun je hier aan doen? Helaas kunnen we niets doen aan de tijd waar we nu in leven. Wel kun je proberen op te zoek te gaan de gevoelens die de somberheid veroorzaken. Sta daarnaast open voor de mensen die het goed met je voor hebben. Geef aan wat je zo moeilijk vindt en uit je frustratie. Geef aan dat je wel wil maar dat je je niet bij machte voelt om hier uit te komen. Misschien dat er dan wat begrip kan komen en er geen dingen meer gezegd worden die averechts werken. En kijk eens wat je misschien wel nog kunt opbrengen om te doen en waar mensen in je omgeving of zelfs vanuit de gemeente je bij kunnen helpen. Professionele hulp zoeken is daarnaast ook altijd mogelijk als het je niet zelf lukt om hieruit te komen.