Naar overzicht

Diëtist aan het woord

Eva Bohne

Ik hoorde dat...

Tegenwoordig is bijna alles wel te vinden op internet, in tijdschriften of hoort men via via. Soms ontzettend handig, maar soms ook wel erg verwarrend. Zo is ‘ik hoorde dat’ iets wat ik vaker hoor als ik bij iemand op huisbezoek kom. Rondom het onderwerp kanker heeft iedereen wel eens iets gehoord of gelezen en probeert men dit met de beste bedoelingen over te brengen wanneer een naaste de diagnose krijgt.

Bijvoorbeeld het ketogeen dieet of het gebruik van suikers bij kanker wordt veelal aangedragen.

Wat is hierbij verantwoord? Werkt het echt? Wat zijn de voor- en nadelen?
In de oerwoud van het internet zijn verschillende succesverhalen te vinden waartoe geadviseerd wordt om hiermee aan de slag te gaan. Wat is hierbij onderbouwd?
Uit onderzoek is gebleken dat de positieve uitkomsten van zowel het ketogeen dieet als het vermijden van suikers bij kanker gebaseerd is op dierproeven en dus niet gelijk naar de mens te vertalen is. Wanneer er wel studies zijn gedaan met mensen, zijn de onderzoeksgroepen vaak klein en specifiek bij bepaalde kankersoorten. Een onderzoek, ook al is deze wel bij mensen uitgevoerd, is dus niet altijd te vertalen naar een grote groep.

Ik hoorde dat… Alles wat verschijnt op internet of in een tijdschrift komt ‘ergens’ vandaan. Echter is het hierbij belangrijk dat de bron wetenschappelijk onderbouwd is, zodat geen ongewenste (negatieve) effecten ontstaan bij het volgen van een dieet/patroon.

Een bron zoals voedingenkankerinfo.nl is betrouwbaar en kan worden geraadpleegd voor informatie rondom het onderwerp voeding bij kanker. De diëtist kan hierbij de passende adviezen geven en de informatie onderbouwen of voedingsmiddelen aan- of afraden.