Naar overzicht

REACH-project

Het Post Intensive Care syndroom

Fysiotherapie, diëtetiek en ergotherapie werkten afgelopen jaren samen aan een optimaal zorgpad voor patiënten met het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Om de behandeling van PICS te verbeteren is het REACH-project gestart.

Binnen REACH heeft een Community of Practice – bestaande uit professionals (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, ervaringsdeskundigen en onderzoekers – een transmuraal revalidatieprogramma ontwikkeld. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 85% van de patiënten ondervoed is. De diëtisten van MalnuCare hebben een deel van deze patiënten begeleidt. Met als doel om de voedingstoestand en het fysiek functioneren te optimaliseren.

Naar aanleiding van dit onderzoek is het Reach netwerk ontstaan met aandacht voor optimale ondersteuning voor PICS-patiënten na ziekenhuisontslag.

Voor meer informatie bezoek de website van het Reach netwerk.