Naar overzicht

Week tegen ondervoeding

Deze week is het de week tegen ondervoeding.
Wij als MalnuCare willen tijdens deze week extra aandacht geven aan de bewustwording, signalering, screening en behandeling van ondervoeding. Ondervoeding is geassocieerd met onder andere een verminderde immunologische afweer, wondgenezing, spiermassaverlies, verminderde kwaliteit van leven en mortaliteit (1).

Uit de Nederlandse Preventiemeting Ondervoeding in Ziekenhuizen (NPOZ) blijkt gemiddeld 14% tot 15% van de volwassen patiënten op de eerste opnamedag de screeningsuitslag “ondervoed” krijgen (via SNAQ- en MUST meting). Specifiek kijkend naar de specialisme Geriatrie en Oncologie ligt dit hoger met respectievelijk 38% en 33% (2).

Bij MalnuCare zijn de diëtisten gespecialiseerd in de het begeleiden van patiënten bij oncologie en ondervoeding. Wij zien dagelijks in de praktijk hoe ondervoeding de kwaliteit van leven van de patiënt negatief beïnvloedt. Door bij deze patiënten thuis langs te komen en in hun omgeving mee te kunnen kijken, kan de zorg nog beter op de situatie aangepast worden!

Patiënten screenen op ondervoeding en passende begeleiding opstarten is cruciaal om de patiënt in een zo goed mogelijke voedingstoestand te krijgen en/of behouden.

Heeft u patiënten met ondervoeding die de hulp van een diëtist nodig hebben? U kunt ze gemakkelijk verwijzen via ons eigen overdrachtssysteem: https://lnkd.in/eFivUB94

#WTO2022 #Malnucare